Evolution of Shiite Clergy Role in Socio-political Development of Iran

Main Article Content

N. Prorochenko

Abstract

The purpose of this publication is to analyze the historical, religious and socio-cultural background of the Shiite clergy place and role in the political process and the social changes in Iran in recent times. The main features of the connection between the Shiite doctrine and politics are
revealed. The author investigates the participation of the Shiite clergy in the process of building the Iranian political model. It is shown that the modern political system of Iran is characterized by the combination of Islamic principles with elements of democracy: the religion determines all spheres of life – politics, economy, culture, the clergy monitors the secular structures of power, but all the authorities are elected.
Special attention is paid to the evolution of the Iranian modern political institutions and the process of representatives views transformation in the field of the ruling religious establishment of the Islamic Republic of Iran in the context of internal political changes and external challenges. The possibilities of preserving Islamic rule in the conditions of further modernization of society are considered.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Prorochenko , N. (2019) “Evolution of Shiite Clergy Role in Socio-political Development of Iran”, Problems of World History, (7), pp. 56–72. doi: 10.46869/2707-6776-2019-7-5.
Section
Articles
Author Biography

N. Prorochenko

Prorochenko Natalya – Ph.D. in History, Associate Professor, Senior Research Fellow, Associate Professor of Kyiv National Linguistic University.

References

Moussawi I. Shi’ism & The Democratisation Process in Iran with a Focus on Wilayat al-faqih. – London: Saqi Books, 2011. – 215 p.

Iran, Islam, and Democracy The Politics of Managing Change. 2nd ed. by A.M. Ansari. – London: Chatham House, 2006. – 327 p.

Doktryna yslamskoj revoljucyy. Yzbrannye mysly y vzgljady Ymama Homejny / Ruholla Al'-Musavy Homejny: Org. po sostavlenyju y yzdanyju proyzvedenyj Ymama Homejny. – M.: Nauchnaja knyga, 2009. – 155 s.

Arminjon Hachem C. Chiisme et Etat. Les clercs à l’epreuve de la modernité. – Paris: CNRS Edition, 2014. – 542 p.

Luizard P.-J. Histoire politique du clerge chiite. – P.: Fayard, 2014. – 325 r.

Mamedova N.M. Yslamskyj faktor v razvytyy sovremennogo Yrana // Yslamskyj faktor v ystoryy y sovremennosty / Yn-t vostokovedenyja RAN; otv. red. V.Ja. Belokrenyckyj, Y.V. Zajcev, N.Ju. Ul'chenko. – M.: Vost, lyt., 2011. – S. 270-283. [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: https://book.ivran.ru/f/islamskij-faktor-v-istorii-i-sovremennosti.pdf

Doroshenko E.A. Shyytskoe duhovenstvo v sovremennom Yrane. – M.: Nauka, 1985. – 234 s.

Doroshenko E.A. Shyytskoe duhovenstvo v dvuh revoljucyjah: 1905-1911 y 1978-1979 gg. – M.: Ynstytut vostokovedenyja RAN, 1998. – 240 s.

Dunaeva E.V. Shyytskoe duhovenstvo v polytycheskoj zhyzny sovremennogo Yrana // Kontury global'nyh transformacyj: polytyka, ekonomyka, pravo. – 2018. – T. 11. – № 4. – S. 169-189. [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: https://cyberleninka.ru/article/n/shiitskoe-duhovenstvo-v-politicheskoy-zhizni-sovremennogo-irana

Prorochenko N.O. Politychna elita Iranu: dosvid pojednannja tradycii' i suchasnosti u formuvanni kursu suspil'no-politychnogo rozvytku // «Al'-Kaljam». Zbirka naukovyh prac' UCID / Biblioteka islamoznavstva. – Vinnycja: TOV «Nilan-LTD», 2015. – S. 93-109.

Prorochenko N.O. Irans'kyj dosvid modernizacii': suspil'no-politychnyj vymir // Krai'ny postradjans'kogo prostoru:vyklyky modernizacii': zbirnyk naukovyh prac' / Za zag. red. kand. ist. nauk, docenta A.G. Bul'vins'kogo / DU «Instytut vsesvitn'oi' istorii' NAN Ukrai'ny» – K.: Derzhavna ustanova «Instytut vsesvitn'oi' istorii' NAN Ukrai'ny», 2016. – S. 163-173.

Fylyn N.A., Galymov Y.R. Tytuly shyytskogo duhovenstva v sovremennyh ystorycheskyh realyjah // Vlast'. – 2018. – № 8. – S. 152-156. [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: https://cyberleninka.ru/article/n/tituly-shiitskogo-duhovenstva-v-sovremennyh-istoricheskih-realiyah-irana

Vradyj A. «Tretyj put'» Yrana. [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://www.geopolitica.ru/article/tretiy-put-irana#.V1Vy3khKV95

Kudrjashova Y.V. Yran kak sluchaj yslamskoj modernyzacyy // Polytycheskaja nauka. – 2012. – № 2. – S. 107-134.

Mamedova N.M. Problemy modernyzacyy y lyberalyzacyy ekonomycheskoj systemy Yrana (ystorycheskyj aspekt). [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://middleeast.org.ua/research/iran4.htm

Mamedova N. Osobennosty socyal'noj polytyky Yrana v peryod yslamskoj gosudarstvennosty. [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://www.mirec.ru/2013-01/osobennosti-socialnoj-politiki-irana-v-period-islamskoj-gosudarstvennosti

Sajrus A.-M., Byglary H. Neozhydannaja udacha dlja Yrana? [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://www.globalaffairs.ru/global-processes/Neozhidannaya-udacha-dlya-Irana-17941

Malahov V., Jurevych M., Aushkap D. Yran: pozytyvnyj opyt razvytyja nauky y tehnologyj // Myrovaja ekonomyka y mezhdunarodnye otnoshenyja. – 2018. – Tom 62. – № 11. – S. 116-124.

Dunaeva E. Yran na poroge 40-letyja yslamskoj revoljucyy: chto skryvaetsja za janvarskymy protestamy? // Azyja y Afryka segodnja. – 2018. – № 6. – S. 10-17.

The results of the social survey regarding the protests in day 1396 (In Pers.). [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: https://snn.ir/fa/news/665672