Historical Prerequissites and Features of the Development of Ukrainian-Lithuanian Cooperation

Main Article Content

Abstract

The aim of the study is to analyze the process of formation and development of Ukrainian and Lithuanian interstate relations in the political sphere during the 1990s of the XX century – the beginning of the XXI century as the most effective and mass form of communication between the two countries. The research methodology is based on the fundamental principles of scientific knowledge: historicism, consistency and objectivity. At the same time, the methodological structure of the article provides for the analysis of the foreign policy of the Republic of Lithuania at three levels: theoretical and conceptual (analysis of the ideological and theoretical foundation of foreign policy in the context of the new geopolitical situation in Europe and the new realities and challenges of the modern system of international relations); doctrinal (analysis of foreign policy concepts and regulatory support for foreign policy); practical and political (analysis of the implementation of priority areas of foreign policy and the political and strategic course of both countries). The scientific novelty lies in the implementation of a systematic analysis of the development of Ukrainian and Lithuanian relations in the late XX – early XXI centuries, showing their development in a pan-European context, taking into account the geopolitical priorities of Ukraine and Lithuania. Conclusions. It was found out that the political sphere is the main area of cooperation in which Ukraine and the Republic of Lithuania actively cooperate and are mutually interested, which in turn acted as an imperative for establishing relations in the field of economy, culture, security and defense. In this context, the experience of the Republic of Lithuania should be taken into account, in which the consensus of political forces on the country’s foreign policy orientation was reached almost immediately after the declaration of independence.

Downloads

Download data is not yet available.

| Abstract views: 40 | PDF Downloads: 73 |

Article Details

How to Cite
Vizniak, Y. (2021) “Historical Prerequissites and Features of the Development of Ukrainian-Lithuanian Cooperation ”, Problems of World History, (15), pp. 125-139. doi: 10.46869/2707-6776-2021-15-6.

Section
Articles
Author Biography

Ya. Vizniak

Vizniak Yaroslav – Honorary Consul of the Republic of Lithuania in Ternopil (Ternopil region). Postgraduate Student of West Ukrainian National University (Ternopil).

References

Hanus, S., Shelemonchak, V. (2005). Baltiiskyi vektor zovnishnoi polityky Ukrainy: dosvid i perspektyvy [Baltic vector of foreign policy of Ukraine: experience and prospects]. Mizhnarodni vidnosyny i zovnishnia polityka nezalezhnoi Ukrainy: (zb. naukovo-metodychnykh prats na dopomohu studentam ta uchniam shkil) [International relations and foreign policy of independent Ukraine: (collection of scientific and methodical works to help students and pupils of schools)]. Uzhhorod, pp. 47-77. [In Ukrainian].

Zamikula, M. O. (2008). Ukraino-lytovski vidnosyny u konteksti yevroatlantychnykh protsesiv v Skhidnii Yevropi [Ukrainian-Lithuanian relations in the context of Euro-Atlantic processes in Eastern Europe]. Visnyk Naukovoho informatsiino-analitychnoho tsentru NATO Prykarpatskoho natsionalnoho universytetu im. V. Stefanyka [Bulletin of the NATO Scientific Information and Analytical Center, Precarpathian National University. V. Stefanika], 1, рр. 55-60. [In Ukrainian].

Martseniuk, R. (2017). Viiskova spivpratsia Ukrainy ta krain Baltii (1991-2017) [Military cooperation between Ukraine and the Baltic States (1991-2017)]. Yevropeiski istorychni studii [European historical studies], 8, pp. 165-220. [In Ukrainian].

Kononenko, N., Balaban, R. (2000). Ukraina – Prybaltyka: vektory spivpratsi [Ukraine – Baltics: vectors of cooperation]. Liudyna i polityka [Man and politics], 4, pp. 10-16. [In Ukrainian].

Turianytsia, I. (2013). Ukrainsko-lytovske mizhderzhavne spivrobitnytstvo u politychnii sferi (1991-2004 rr.) [Ukrainian-Lithuanian interstate cooperation in the political sphere (1991-2004)]. Mandrivets [Traveler], 6, pp. 41-45. [In Ukrainian].

Turianytsia, I.A. (2014). Baltiiskyi faktor zovnishnoi polityky Ukrainy (na prykladi Lytovskoi Respubliky) [The Baltic factor of Ukraine’s foreign policy (on the example of the Republic of Lithuania)]. Naukovi pratsi [Scientific works], 215, (227), pp. 60-63. [In Ukrainian].

Zlenko, A.M. (2008). Zovnishnopolitychna stratehiia i dyplomatiia Ukrainy: pidruchnyk [Foreign policy strategy and diplomacy of Ukraine: a textbook]. Kyiv: Vydavnycho-polihrafichnyi tsentr “Kyivskyi universytet”. [In Ukrainian].

Honchar, B.M., Ovsii, O.I. (2001). Mizhnarodni naslidky rozpadu SRSR i vynyknennia novykh nezalezhnykh derzhav [International consequences of the collapse of the USSR and the emergence of new independent states]. Mizhnarodni vidnosyny ta zovnishnia polityka: 1980-2000: pidruchnyk dlia stud. vuziv [International Relations and Foreign Policy: 1980-2000: a textbook for university students]. Kyiv: Lybid. [In Ukrainian].

Rudych, F. (2006). Politychne liderstvo v krainakh SND i Baltii: zahalne, osoblyve [Political leadership in the CIS and Baltic countries: general, special]. Politychnyi menedzhment [Political management], 2, pp. 3-18. [In Ukrainian].

Postanova Verkhovnoi Rady Ukrainy “Pro osnovni napriamy zovnishnoi polityky Ukrainy” [Resolution of the Verkhovna Rada of Ukraine “On the main directions of Ukraine’s foreign policy”] (1993). Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy [Information of the Verkhovna Rada of Ukraine], 37, p. 379. [In Ukrainian].

Doroshko, M.S. (2008). Krainoznavstvo. Krainy SND i Baltii: Navchalnyi posibnyk [Local lore. CIS and Baltic countries: A textbook]. Chernivtsi: Knyhy – XXI. [In Ukrainian].

Feduniak, S. (2004). Fenomen “siroi zony” v Yevropi i na postradianskomu prostori pislia zavershennia kholodnoi viiny [The phenomenon of the “gray zone” in Europe and the post-Soviet space after the end of the Cold War]. Stratehichna panorama [Strategic panorama], 3, pp. 73-76. [In Ukrainian].

Turianytsia, I.A. (2012). Ukrainsko-lytovski vzaiemyny u politychnii ta humanitarnii sferakh (1991-2011 rr.): Dys... na zdobuttia naukovoho stupenia k. istor. nauk. Spets. 07.00.01. – istoriia Ukrainy. LNU im. I. Franka [Ukrainian-Lithuanian relations in the political and humanitarian spheres (1991-2011): Dissertation for the degree of Candidate of History. Science. Special. 07.00.01. - History of Ukraine. LNU named after I. Franko]. Lviv. [In Ukrainian].

Krietynyn, H.V. (2011). Formyrovanye terrytoryy y naselenyia sovremennoi Lytvy [Formation of the territory and population of modern Lithuania]. Voprosy ystoryi [History questions], 10, pp. 122-132. [In Russian].

Kolstoe, P. (1995). Russians in the Former Soviet Republics. London. [In English].

Buhaisky, Ya. (2007). Yzoliatsyia y marhynalyzytsyia: nastuplenye Rossyy na Baltyiskyi rehion [Isolation and Marginalization: Russia’s Offensive in the Baltic Region]. Obozrenye Lytovskoi vneshnei polytyky [Review of Lithuanian Foreign Policy], 19, pp. 173-178. [In Russian].

Sokolovskyi, M. (2000). Baltyiskyi vybor [Baltic choice]. Zerkalo nedely [Mirror of the week], 10, p. 3. [In Russian].

Palii, O.A. (2002). Spetsyfika ta naslidky intehratsii krain Baltii do yevroatlantychnykh struktur bezpeky [Specifics and consequences of the integration of the Baltic States into Euro-Atlantic security structures.]. Naukovi zapysky. Tom 2, Politychni nauky [Proceedings. Volume 2, Political Science]. Kyiv: NU “Kyievo-Mohylianska akademiia”, pp. 50-60. [In Ukrainian].

Symyndei, V. (1999). Latvyiskyi vneshnepolytycheskyi kurs: peryod stanovlennia [Latvian Foreign Policy Course: Formation Period]. Mirovaya ekonomyka i mezhdunarodnye otnoshenyia [World economy and international relations], 6, pp. 25-29. [In Russian].

Zamikula, M. (2008). Spivpratsia krain Baltii u viiskovii sferi “Ievroatlantychna Donechchyna” [Cooperation of the Baltic States in the military sphere. “Euro-Atlantic Donetsk”]. Visnyk Naukovo-informatsiinoho Tsentru mizhnarodnoi bezpeky ta yevroatlantychnoi spivpratsi DonNU [Bulletin of the Scientific and Information Center for International Security and Euro-Atlantic Cooperation of DonNU], 3 (11), pp. 60-65. [In Ukrainian].

Brezhnieva, T. (2005). Vykorystannia dosvidu krain druhoi “khvyli” rozshyrennia dlia vyznachennia maibutnoi roli Ukrainy v NATO [Using the experience of the second wave of enlargement countries to determine Ukraine’s future role in NATO]. Ekonomichnyi chasopys – XXI [Economic Journal – XXI], 7-8, pp. 27-31. [In Ukrainian].

Resolution of the Heads of Governments of Latvia, Estonia and Lithuania on the Baltic Customs Union. Riga. 1995. February 13. [In English].

Uhoda pro spivrobitnytstvo u viiskovii sferi mizh Ministerstvom oborony Ukrainy ta Ministerstvom okhorony kraiu Lytovskoi Respubliky 1994 [Agreement on Cooperation in the Military Sphere between the Ministry of Defense of Ukraine and the Ministry of Defense of the Territory of the Republic of Lithuania]. [Online]. Available from: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main [In Ukrainian].

Soroka, M. (1994). Mist na lytovskomu napriami [Bridge in the Lithuanian direction]. Uriadovyi kurier [Government courier], Feb. 10, pp. 1-2. [In Ukrainian].

Kuchma, L. (2001). “My prahnemo v usomu vidpovidaty yevropeiskym standartam” [“We strive to meet European standards in everything”]. Uriadovyi kurier [Government courier], April. 25, p. 3. [In Ukrainian].

Lytovskyi yevroentuziazm (2007): [interviu z Nadzvychainym i Povnovazhnym Poslom Lytvy v Ukraini A. Kumtseiu] / [zapysav M. Siruk] Lithuanian Euro-enthusiasm: [interview with the Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of Lithuania to Ukraine A. Kumtsei] / [recorded by M. Siruk]. «Den» [Day]. Dec. 4. [Online]. Available from: http://www.day.kiev.ua/192383/ [In Ukrainian].

Chmil, I. (2008). Yak tam u nykh [As they have]. Morska derzhava [Naval power], 1. pp. 15-17. [In Ukrainian].

Rantzsch, M. (2008). The German Interest towards Lithuania: a Dilemma of the Zwischenraum. Lithuanian Foreign Policy Review, 20, pp. 30-46. [In English].

Dorozhnia karta rozvytku stratehichnoho partnerstva mizh Ukrainoiu y Lytovskoiu Respublikoiu na 2009-2010 rr. [Roadmap for the development of strategic partnership between Ukraine and the Republic of Lithuania for 2009-2010]. [Online]. Available from: http://www.minindustry.crimea-portal.gov.ua [In Ukrainian].

Solonyna, Ye. (2009). Ukrainsko-lytovska spivpratsia: vid yevropeiskoi intehratsii do zbilshennia eksportu [Ukrainian-Lithuanian cooperation: from European integration to increased exports]. Radio svoboda [Radio Liberty]. Nov. 26. [Online]. Available from: http://www.radiosvoboda.org/ content/article/1888786. [In Ukrainian].

Ivaniv, D. (2009). Druhoiu krainoiu YeS, yaka vydavatyme nam bezplatni shenhenski vizy, stala Lytva [The second EU country to issue us free Schengen visas is Lithuania]. Ukraina moloda [Ukraine is young], 222, Nov. 27. [Online]. Available from: http://www.umoloda.kiev.ua/number/1543/180/54323 [In Ukrainian].

Vokietijos laikraštis WELT: Lietuvos žmonės išrinko pirmąją Prezidentę moterį. [Online]. Available from: http://www.president.lt/ru/dejatelnost_prezidenta/ vystuplenija/vystuplenie [In Lithuanian].

Mohylnytska, K.O. (2020). Ukrainsko-Lyovske partnerstvo v sferi bezpeky ta oborony [Ukrainian-Lithuanian partnership in the field of security and defense]. Politychne zhyttia [Political life], 1, pp. 122-129. [In Ukrainian].

Ukrainian Prism: Foreign Policy 2017. (2018). Analytical study. Kyiv: Foreign Policy Council “Ukrainian Prism”, Friedrich Ebert Foundation, Office in Ukraine. [In English].