Comparative Historiographic Assessment of the International Situation of Ukraine in the Period of P. Skoropadsky’s Hetmanate

Main Article Content

V. Soldatenko

Abstract

Contradictory events in 1918 as a whole and its separate aspects, in particular, are devoted to a lot of literature with different approaches, conclusions and assessments. Among the newest publications,
the author of the article proposes to familiarize with the book “Ukraine between self-determination and occupation: 1917-1922”. The presented research evaluates the policy, which led to drastic changes in Europe at that time. The article deals with extremely complicated processes that filled international life in 1918, the place and role of Ukraine in them. A thorough analysis was based on archival and other sources of scientific centers in Austria, Germany, Hungary, Great Britain, France, Poland, the Czech Republic, Russia and other countries. The appearance of the book has become an unusual phenomenon in historical science. Responding to its content, conclusions and assessments, historians of Ukraine can combine them with their own achievements, take into account the positive ones, reject what, from the point of view of serious scientific expertise, will be inappropriate, further consider the argumentation of doubtful moments and focus on urgent and perspective issues.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Soldatenko, V. (2017) “Comparative Historiographic Assessment of the International Situation of Ukraine in the Period of P. Skoropadsky’s Hetmanate”, Problems of World History, (4), pp. 9–33. doi: 10.46869/2707-6776-2017-4-1.
Section
Articles
Author Biography

V. Soldatenko

Soldatenko Valeriy – Doctor of Historical Sciences, Professor, Corresponding Member of the National Academy of Sciences of Ukraine, Honored Worker of Science and Technology of Ukraine, Chief Research Fellow of Kuras Institute of Political and Ethnic Studies of the National Academy of Sciences of Ukraine.

References

Dornik V., Kas'janov G., Lib P., Ljajdinger G., Miller A., Musjal B., Rasevych V. Ukrai'na mizh samovyznachennjam ta okupacijeju: 1917-1922 roky. – K.: Nika-Centr, 2015. – 512 s.

Dornik W. Die Ukraine zwischen Selbstbestimmung und Fremdherrschaft 1917-1922. – Graz: Leykam, 2011. – 544 s.

Soldatenko V.F. Rezhym get'manatu 1918 r. u svitli dokumentiv ta suchasnyh istorychnyh studij // Ukrai'ns'kyj istorychnyj zhurnal. – 2016. – № 6. – S. 151-174.

Soldatenko V.F. Ukrai'na 1918 roku v transnacional'nomu konteksti: istoriografichnyj dyskurs // Gileja. Naukovyj visnyk. – 2017. – Vyp. 117(2). – S. 7-20.

Popyk S. Ukrai'nci v Avstrii', 1914-1918 rr.: avstrijs'ka polityka v ukrai'ns'komu pytanni periodu Velykoi' vijny. – K. – Chernivci: Zoloti lytavry, 1999. – 236 s.; Istorija Ukrai'ny: Navch.posib. / Zag. red. V.A. Smolija. – 3-je vyd., dopov. j pererob. – K.: Al'ternatyvy, 2002. – S. 197-209; Golovchenko V.I., Soldatenko V.F. Ukrai'ns'ke pytannja v roky Pershoi' svitovoi' vijny. – K.: Parlaments'ke vyd-vo, 2009. – 448 s.; Ukrai'na v Jevropi: kontekst mizhnarodnyh vidnosyn / Zag. red. A.I. Kudrjachenka. – K.: Feniks, 2011. – S. 214-265; Narysy istorii' Ukrai'ns'koi' revoljucii' 1917-1921 rokiv. U 2 kn. / Zag. red. V.A. Smolija. – Kn. 1. – K.: NVP «Vydavnyctvo “Naukova dumka” NAN Ukrai'ny», 2011. – S. 13-86; Golovchenko V., Matvijenko V., Soldatenko V. Dyplomatychna istorija Ukrai'ny (kinec' HIH – persha chvert' HH stolittja). – K.:

Kyi'vs'kyj universytet, 2011. – S. 7-172; Velyka vijna 1914-1918 rr. i Ukrai'na. U 2 kn. / Za zag. red. V.A. Smolija. – Kn. 1: Istorychni narysy. – K.: TOV «Vydavnyctvo “KLIO”», 2014. – 784 s.; Dackiv I.B. Dyplomatija ukrai'ns'kyh derzhavnyh utvoren' u zahysti nacional'nyh interesiv: 1917-1923 rr. – Ternopil': Aston, 2009. – 520 s.; Lytvyn V.M. Istorija Ukrai'ny: pidruchnyk. – K.: Naukova dumka, 2013. – 991 s.

Golovchenko V.I., Soldatenko V.F. Ukrai'ns'ke pytannja v roky Pershoi' svitovoi' vijny. – K.: Parlaments'ke vyd-vo, 2009. – 448 s.

Jaremchuk V.D. Ukrai'ns'ka bagatopartijnist' Naddniprjans'koi' i Zahidnoi' Ukrai'ny: komparatyvnyj analiz (1899-1918 rr.). – K.: IPiEND im. I.F. Kurasa NAN Ukrai'ny, 2012. –

S. 355, 392, 404-405, 419; Kugutjak M. Ukrai'ns'ka nacional-demokratija. 1918-1939 rr. – T. 1. – K. – Ivano-Frankivs'k: Plaj, 2002. – S. 65-69.

Rubach M.A. K ystoryy ukraynskoj revoljucyy (Zametky y dokumentы: dekabr'). Glava III. Vneshnye polytycheskye faktorы // Letopys' revoljucyy. – 1926. – № 5(20). – S. 7-35.

Hrystjuk P. Zamitky i materijaly do istorii' ukrai'ns'koi' revoljucii'. 1917-1920. – T. 2. – Viden', 1921. – 204 s.; Doroshenko D. Istorija Ukrai'ny. 1917-1923 rr. – T. 1. – Uzhgorod, 1932. – 450 s.; Levyc'kyj K. Istorija vyzvol'nyh zmagan' galyc'kyh ukrai'nciv z chasu svitovoi' vijny (1914- 1918 rr.). – L., 1930. – 776 s.; Berestejs'kyj myr. Z nagody 10-h rokovyn 9.II.1918-9.II.1928. Spomyny ta materialy. – L'viv-Kyi'v, 1928.

Nykol'nykov G.A. Brestskyj myr y Ukrayna. – K.: Naukova dumka, 1981. – 173 s.; Symonenko R. Brest. Dvobij vijny i myru. – K.: Politvydav Ukrai'ny, 1988. – 278 s.; Derzhaljuk M. Berestejs'kij myr i Ukrai'na // Pam’jat' stolit'. – 1998. – № 1. – S. 40-58; Soldatenko V. Persha dyplomatychna akcija UNR – Berestejs'ka ugoda // Ukrai'na dyplomatychna. Naukovyj shhorichnyk. – Vyp. II. – K., 2002. – S. 248-263; Myhutyna Y. Ukraynskyj Brestskyj myr. Put' vыhoda Rossyy yz Pervoj myrovoj vojnы y anatomyja konflykta mezhdu Sovnarkomom RSFSR y pravytel'stvom Ukraynskoj Central'noj Radы.

– Moskva: Evropa, 2007. – 288 s. (recenzii' V. Soldatenka na monografiju opublikovano v «Ukrai'ns'komu istorychnomu zhurnali» (Kyi'v, 2007. – № 4. – S. 203-206) ta zhurnali «Otechestvennaja ystoryja» (Moskva, 2007. – № 6. – S. 187-189)); Dackiv I. Brest 1918: jevropejs'kyj proryv Ukrai'ny. – Ternopil': Aston, 2008. – 553 s.

Grushevs'kyj M. Iljustrovana istorija Ukrai'ny. – K. – Viden', 1920. – S. 564-565; Doroshenko D. Istorija Ukrai'ny. 1917-1923 rr. – T. 1. – Uzhgorod, 1932. – S. 333; Hrystjuk P. Zamitky i materijaly do istorii' ukrai'ns'koi' revoljucii'. 1917-1920. – T. 2. – Viden', 1921. – S. 139-141; Vynnychenko V. Vidrodzhennja nacii' (Istorija ukrai'ns'koi' revoljucii' [marec' 1917 – marec' 1919]). – Ch II – K. – Viden', 1920. – S. 208-209; Shapoval M. Velyka revoljucija i ukrai'ns'ka vyzvol'na programa. – Praga, 1928. – S. III.

Krah germanskoj okkupacyy na Ukrayne (po dokumentam okkupantov). – Moskva, 1936. – 205 s.; Osvobodytel'naja vojna ukraynskogo naroda protyv nemeckyh okkupantov. – K., 1938. – 622 s.; Dokumentы o razgrome germanskyh okkupantov na Ukrayne v 1918 godu. – Moskva, 1942. – 240 s.

Belan Ju.A. Otechestvennaja vojna ukraynskogo naroda protyv nemeckyh okkupantov v 1918 godu. – K.: Yzd-vo Kyevskogo un-ta, 1960. – 331 s.; Suprunenko N.Y. Ocherky ystoryy grazhdanskoj vojnы y ynostrannoj voennoj yntervencyy na Ukrayne. – Moskva: Nauka, 1966. – 454 s.; Soldatenko V.F. Grazhdanskaja vojna v Ukrayne. 1917-1920 gg. – Moskva: Novыj hronograf, 2012. – S. 111.

Encyklopedija istorii' Ukrai'ny. – T. 1. – K.: V-vo «Naukova dumka», 2003. – S. 19-20.

Tymoshhuk O.V. Ohoronnyj aparat Ukrai'ns'koi' Derzhavy (kviten'-gruden' 1918 r.). – Harkiv: Vyd-vo Un-tu vnutr. sprav, 2000. – 462 s.

K desjatyletyju yntervencyy. Sbornyk statej. – Moskva-Lenyngrad, 1929. – 246 s.; Ptashyns'kyj P. Do istorii' nimec'ko-avstrijs'koi' intervencii' na Ukrai'ni // Arhiv Radjans'koi' Ukrai'ny. – 1932. – № 1-2; Nimec'ko-avstrijs'ka intervencija na Ukrai'ni. – T. 1. – H., 1933; Skljarenko Je. Borot'ba trudjashhyh Ukrai'ny proty nimec'ko-avstrijs'kyh okupantiv i get'manshhyny v 1918 r. – K.: Vyd-vo AN URSR, 1960. – 284 s.; Karpenko O.Ju. Imperialistychna intervencija na Ukrai'ni (1918-1920 rr.). – L.: Vydavnyctvo L'vivs'kogo universytetu, 1964. – 255 s.; Suprunenko N.I. Ocherky ystoryy grazhdanskoj vojnы y ynostrannoj voennoj yntervencyy na Ukrayne (1918-1920 gg.). – M.: Nauka, 1966. – 454 s.; Ukrai'ns'ka RSR v period gromadjans'koi' vijny, 1917-1920 rr.: U 3 t. – T. 1. Peremoga Velykoi' Zhovtnevoi' socialistychnoi' revoljucii' v Rosii'. Vstanovlennja i zmicnennja Radjans'koi' vlady na Ukrai'ni. Vitchyznjana vijna ukrai'ns'kogo narodu proty avstro-nimec'kyh okupantiv (berezen' 1917 r. – lystopad 1918 r.). – K.: Politvydav, 1967. – 422 s.

Zastavenko G. Krah nimec'koi' intervencii' na Ukrai'ni v 1918 r. – K., 1959. – 153 s.; Tychyna V.Je. Borot'ba proty nimec'kyh okupantiv i vnutrishn'oi' kontrrevoljucii' na Ukrai'ni v 1918 roci. – H.: Vyd-vo Hark. un-tu, 1969. – 284 s.; Pyrig R.Ja. Get'manat Pavla Skoropads'kogo: mizh Nimechchynoju i Rosijeju. – K.: Instytut istorii' Ukrai'ny, 2008. – 209 s.

Soldatenko V.F. Ukrai'na v revoljucijnu dobu. Istorychni ese-hroniky. U 4 t.: T. II. Rik 1918. – K.: Svitogljad, 2010. – S. 68, 136-141.

Ukrai'na: politychna istorija HH – pochatok HHI stolittja / Red. rada: V.M. Lytvyn (golova) ta in. Red. kol.: V.A. Smolij, Ju.A. Levenec' (spivgolovy) ta in. – K.: Parlaments'ke vydavnyctvo, 2007. – S. 336-342.

Hrystjuk P. Zamitky i materijaly do istorii' Ukrai'ns'koi' revoljucii'. – T. 3. – Viden', 1921. – S. 127; Shapoval M. Velyka revoljucija i ukrai'ns'ka vyzvol'na programa. – Praga, 1928. – S. 112.

Pervыj sъezd kommunystycheskoj partyy bol'shevykov Ukraynы. 5-12 yjulja 1918 g. Protokolы. – K.: Polytyzdat Ukraynы, 1991. – S. 40.

Soldatenko V.F. Ukrai'na v revoljucijnu dobu. Istorychni ese-hroniky. U 4 t.: – T. II. Rik 1918. – K.: Svitogljad, 2010. – S. 245.

Denykyn A.Y. Ocherky russkoj smutы: V 5 t. – T. 2. – Paryzh, 1928. – S. 130.

Zaharchenko P. Seljans'ka vijna v Ukrai'ni: rik 1918. – K.: ZAT «Nich lava», 1997. – S. 70.

Istorija ukrai'ns'kogo seljanstva. Narysy v 2 t. / V.A. Smolij (vidp.red.). – T. 1. – K.: Naukova dumka, 2006. – S. 527-621.

Get'manat Pavla Skoropads'kogo: istorija, postati, kontroversii'. Vseukrai'ns'ka naukova konferencija 19-20 travnja 2008 r. Zbirnyk / Vidp. red. V.F. Verstjuk. – K.: Vyd-vo im. O. Teligy, 2008. – 320 s.; Pavlo Skoropads'kyj – ostannij get'man Ukrai'ny (do 140-richchja vid dnja narodzhennja). Zbirka naukovyh prac' // Nacional'na ta istorychna pam’jat'. – 2013. – Vyp. 7. – 310 s.

Ukrai'na v revoljucijnyh procesah pershyh desjatylit' HH stolittja: mizhnarodna naukovoteoretychna konferencija 20-21 lystopada 2007 r. – K.: In-t politychnyh i etnonacional'nyh doslidzhen' im. I.F. Kurasa NAN Ukrai'ny, 2007. – 581 s.; Ukrai'ns'ka revoljucija 1917-1921 rokiv: pogljad iz s'ogodennja. Mizhnarodna naukova konferencija 25 kvitnja 2012 r. /Golova red. kol. Lytvyn V.M. – K.: Ukrai'ns'kyj instytut nacional'noi' pam’jati, 2013. – 656 s.

Ocherky razvytyja narodnogo hozjajstva Ukraynskoj SSR – M.: Yzd-vo Akademyy nauk SSSR, 1954. – S. 72; Borysov V.Y. Voennыj kommunyzm: ydeologyja y praktyka (o hode provedenyja prodovol'stvennoj polytyky v Ukrayne). – Lugansk, 1993. – S. 22; Pyrig R.Ja. Ukrai'ns'ka get'mans'ka derzhava 1918 roku. Istorychni narysy. – K.: Instytut istorii' Ukrai'ny, 2011. – S. 168; Prytuljak P. Ukrai'na i Brests'kyj myr: vid pidpysannja do vykonannja: (1917- 1918 rr.). – K.: KNTEU, 2004. – 216 s.

Prytuljak P. Ekonomichnyj dogovir UNR z Nimechchynoju ta Avstro-Ugorshhynoju 1918 r. // Ukrai'ns'kyj istorychnyj zhurnal. – 1997. – № 1. – S. 62-71.

Politychna istorija Ukrai'ny. HH stolittja. U 6 t. / Golova red. kol. I.F. Kuras. – T. 2. – K.: Geneza, 2003. – S. 258-271; Pyrig R.Ja. Ukrai'ns'ka get'mans'ka derzhava 1918 roku. Istorychni narysy. – K.: Instytut istorii' Ukrai'ny, 2011. – S. 172-180; Soldatenko V.F. Ukrai'na v revoljucijnu dobu. Istorychni ese-hroniky. U 4 t.: – T. II. Rik 1918. – K.: Svitogljad,

– S. 238-241; Soldatenko V.F. Grazhdanskaja vojna v Ukrayne. 1917-1920 gg. – M.: Novыj hronograf, 2012. – S. 219.

Borysov V.I., Chernobajev A.A. Hleb, vojna, revoljucyja: prodovol'stvennaja polytyka na juge Rossyy v peryod Pervoj myrovoj vojnы y revoljucyy (1914-1918 gg.). – Moskva: AYA; Lugansk: LSHY, 1997. – S. 104-127; Ekonomichna istorija Ukrai'ny. Istoryko-ekonomichne doslidzhennja. U 2 t. / Vidp. red. V.A. Smolij. – T. 2. – K.: Nika-Centr, 2011. – S. 97-153; Lozovyj V. Prodovol'che stanovyshhe v Ukrai'ni v period Get'manatu: polityka vlady i reakcija seljanstva (1918 rik) // Studii' z istorii' ukrai'ns'koi' revoljucii' 1917-1921 rokiv: na poshanu Ruslana Jakovycha Pyroga. Zbirnyk naukovyh prac' / Gol. redkol. V.F. Verstjuk. – K.: Instytut istorii' Ukrai'ny NAN Ukrai'ny, 2011. – S. 184-196; Soldatenko V.F. Chynnyk «ukrai'ns'kogo hliba» v gromadjans'kij vijni (1917-1920 rr.) // Ukrai'ns'kyj seljanyn. – 2014.

– № 14. – S. 156-162.

Soldatenko V.F. Ukrai'ns'ka revoljucija jak suspil'nyj fenomen: poshuk metodologichnyh zasad doslidzhennja // Central'na Rada i ukrai'ns'kyj derzhavotvorchyj proces (do 80-richchja stvorennja Central'noi' Rady). Materialy naukovoi' konferencii' 20 bereznja 1997 r.: (u 2-h chastynah) / Vidp. red. V.A. Smolij. – Ch. I. – K.: In-t istorii' Ukrai'ny, 1997. – S. 20-29; Soldatenko V.F. Ukrai'ns'ka revoljucija: koncepcija ta istoriografija. – Kn. 1-2. – K.: Poshukovo-vydavnyche agenstvo «Knyga Pam’jati Ukrai'ny». – Kn. 1. – 1997. – 416 s.; Kn. 2. – 1999. – 508 s.; Soldatenko V.F Ukrai'ns'ka revoljucija. Istorychnyj narys. – K.: Lybid', 1999.– 976 s.; Soldatenko V.F. Ukrai'ns'ka revoljucija: fenomen i doslidnyky // Pam’jat' stolit'. – 1999. – S. 157-160; Soldatenko V.F. Ukrai'ns'ka revoljucija // Politologichnyj encyklopedychnyj slovnyk / Uporjadnyk V. Gorbatenko. – K.: Geneza, 2004. – S. 677;

Soldatenko V.F. Novitni tendencii' j aktual'ni problemy istoriografichnogo osvojennja procesiv revoljucijnoi' doby 1917-1920 rr. // Ukrai'ns'kyj istorychnyj zhurnal. – 2008. – № 1. – S. 75-88; Soldatenko V.F. Fenomen Ukraynskoj revoljucyy // Rossyjskaja ystoryja (Moskva). – 2009. – № 1. – S. 36-46; Soldatenko V.F. Ukraynskaja revoljucyja 1917-1920 gg. K vыjasnenyju konturov y parametrov ystorycheskogo fenomena // Gileja. Naukovyj visnyk. – 2009. – Vyp. 18. – S. 4-20; Soldatenko V.F. Revoljucijna doba v Ukrai'ni (1917-1920 roky): logika piznannja, istorychni epizody, kljuchovi postati. – K: Parlaments'ke vydavnyctvo, 2011. – 565 s.

Lytvyn M.R., Naumenko K.Je. Istorija ZUNR. – L.: Olir, 1995. – 38 s.; Symonenko R.G., Tabachnyk D.V. Ukrai'ns'ko-pol's'ki vidnosyny ta borot'ba za jednist' Ukrai'ny. HIH – pochatok HH st. Narysy. – K.: Lybid', 2007. – 704 s.; Krasivs'kyj O. Ukrai'ns'ko-pol's'ki vzajemyny v 1917-1923 rr. – K., 2008. – 544 s.; Ustymenko V. Pol's'ko-ukrai'ns'ka

konfrontacija v chasy ZUNR // Problemy vyvchennja istorii' Ukrai'ns'koi' revoljucii' 1917-1921 rokiv. Vyp. 10. / Golov. red. V.F. Verstjuk. – K.: In-t istorii' Ukrai'ny NANU, 2014. – S. 230-252.

Gud' B., Golubko V. Nelegka doroga do porozuminnja. Do pytannja genezy ukrai'ns'kopol's'kogo vijs'kovo-politychnogo spivrobitnyctva 1917-1921 rr. – L.: Ukrai'ns'ki tehnologii', 1997. – 67 s.; Lytvyn S.H. Sud istorii'. Symon Petljura i petljuriana. – K.: Vydvo im. O. Teligy, 2001. – 640 s.; Kalakura O. Poljaky v etnopolitychnyh procesah na zemljah Ukrai'ny u HH stolitti. – K.: Znannja Ukrai'ny, 2007. – S. 148-163; Zarec'ka T. Juzef Pilsuds'kyj i Ukrai'na. – K.: In-t istorii' Ukrai'ny NAN Ukrai'ny, 2007. – S. 104-126.

Derzhaljuk M.S. Mizhnarodne stanovyshhe Ukrai'ny ta i'i' vyzvol'na borot'ba u 1917-1922 rr. – K.: Orijany, 1998. – 240 s.; Gorodnja N.D. Polityka krai'n Antanty i SShA shhodo derzhavnosti Ukrai'ny v 1917-1919 rokah. Avtoref. kand. ist. nauk. – K., 1996. – 24 s.; Gonchar B.M., Gorodnja N.D. Vidnosyny mizh Francijeju i UNR (gruden' 1918 r. – kviten' 1919 r.) //Ukrai'ns'kyj istorychnyj zhurnal. – 2000. – № 2. – S. 47-57; Soldatenko V.F. Vynnychenko i Petljura: politychni portrety revoljucijnoi' doby. – K.: Svitogljad, 2007. – S. 241-301; Soldatenko V.F. Ukrai'na v revoljucijnu dobu. Istorychni ese-hroniky: v 4 t. – T. III. Rik 1919. – K.: Svitogljad, 2010. – S. 125.

Savchenko V. Symon Petljura. – Har'kov: Folyo, 2004. – S. 244, 251; Soldatenko V.F. Ukrai'na v revoljucijnu dobu. Istorychni ese-hroniky. – T. III. Rik 1919. – K.: Svitogljad, 2010 – S. 153-155.

Pavljuk O.V. Borot'ba Ukrai'ny za nezalezhnist' i polityka SShA (1917-1923). – K.: Academia, 1996. – 187 s.

Pod nemeckoj pjatoj (dokumentы o Get'manshhyne) // Letopys' revoljucyy. – 1924. – № 3. – S. 189-203.

Nesuk M. Drama vyboru. Vidnosyny Ukrai'ny z Central'nymy derzhavamy u 1917-1918 rr. – K.: Politychna dumka, 1999. – 274 s.

Ukrai'ns'ka Derzhava (kviten'-gruden' 1918 roku). Dokumenty i materialy. U 2 t. / Vidp. red. V. Verstjuk. – K.: Tempora, 2015. – T. 1. – 790 s., T. 2. – 412 s.