Serbian Military Settlements of New Serbia and Slavic Serbia on Ukrainian Lands in the 18th Century (Part 1)

Main Article Content

P. Rudyakov

Abstract

The article explores the Serbian military settlements of New Serbia and Slavian Serbia (1751-1764) in the territory of modern Kirovograd and Lugansk regions, founded by the tsarist government for
Serbian immigrants from Austria. The general situation in which the resettlement was being prepared was analyzed. Attention is drawn to Austrian military reform under Maria Theresa, to Vienna’s
concessions to Hungarian feudal lords to the detriment of Serbian landmilitia. Marked Russia’s access to the Black Sea and the deployment of the process of colonization of the Black Sea. A set of motives
has been disclosed that pushed the border Serbs to move to Russia, and Russia to accept them. It is alleged that after a critical deterioration in living conditions as a result of the reform of military
settlements on the border with Turkey, immigrants were dominated by motives of a socio-economic, as well as a national-cultural, religious nature. The Serbs were interested in the Russian side as a source
of personnel to ensure colonization, the organization of the military border on the newly annexed lands. Russia equipped the new border according to the model of the military border borrowed from
Austria. Mentioned about those who came to Russia and entered the Russian service in the first half of the 18th century. well-known immigrants from Serbian ethnic territories in the Balkans and from
Austria, who played the role of predecessors for immigrants from New Serbia and Slavic Serbia: Savva Vladislavich, Pantu Bozhich, Mikhail Miloradovich and others. Based on archival and other
materials, the content and sequence of preparatory actions of Russia and “Austrian” Serbs to relocation.

Downloads

Download data is not yet available.

| Abstract views: 64 | PDF Downloads: 65 |

Article Details

How to Cite
Rudyakov, P. (2019) “Serbian Military Settlements of New Serbia and Slavic Serbia on Ukrainian Lands in the 18th Century (Part 1)”, Problems of World History, (9), pp. 73-89. doi: 10.46869/2707-6776-2019-9-3.

Section
Articles
Author Biography

P. Rudyakov

Rudiakov Pavlo – Doctor of Philological Sciences, Professor, Leading Research Fellow of the State Institution “Institute of World History of the National Academy of Sciences of Ukraine”

References

Shonju P. Cyvylyzacyja klassycheskoj Evropy / Per. s franc. y poslesl. V. Babynceva. – Ekaterynburg: U-Faktoryja, 2005. – 608 s.

Popov N. Voennye poselenyja serbov v Avstryy y Rossyy. – Vestnyk Evropy. – 1870. – T. III. – Kn. 6-ja (yjun'). – S. 569-614.

Snajder T. Peretvorennja nacij. Pol'shha, Ukrai'na, Lytva, Bilorus' 1569-1999 / Per. z angl. – K., DUH I LITERA, 2012. – 464 s.

Dvornik F. Slov’jany v jevropejs'kij istorii' ta cyvilizacii' / Per. z angl. – K.: Duh i Litera, 2000. – 528 s.

Bagalyj D.Y. Kolonyzacyja Novorossyjskogo kraja y pervye shagy ego po puty kul'tury. Ystorycheskyj jetjud. – K., 1889. – S. 77.

Rudјakov P. Seoba Srba u Rusyјu u 18 veku / Prevod M. Markovyћ. – Beograd, Sluzhbeny lyst SRЈ, 1995. – 183 s.

Gavrylovyћ S. Nove voјne granyce u Sremu, Potysјu y Pomoryshјu kao prymarne oblasty mygracyјe u Rusko carstvo u 18 veku // Seoba Srba u Rusko carstvo polovynom 18 veka: zbornyk radova sa Meђunarodnog nauchnog skupa u Novom Sadu, 7-9 maјa 2003. / Glavny urednyk S. Lalyћ. – Novy Sad, Srpsko-ukraјynsko drushtvo, 2005. – S. 19-26.

Mylovanovyћ S. Potyska y Pomoryshka granyca (1702-1751): katalog yzlozhbe. – Novy Sad, Muzeј Voјvodyne, 2003. – 24 s.

Marјan V.St. Ystoryјa Srba u HVIII veku prema odabranym ystoryјskym yzvoryma. – Beograd, Dosyјe, 2005. – 482 s.

Ekmechyћ M. Dugo kretaњe yzmeђu klaњa y oraњa: ystoryјa Srba u novom veku (1492-1992). – 4-o yzd. – Beograd: Evro-Giunti, 2011. – 602 s.

Rachunyca A. Razlozy seobe Srba yz Dalmacyјe u Rusko carstvo tokom 18 vyјeka // Seoba Srba u Rusko carstvo polovynom 18 veka: zbornyk radova sa Meђunarodnog nauchnog skupa u Novom Sadu, 7-9 maјa 2003. / Glavny urednyk S. Lalyћ. – Novy Sad, Srpsko-ukraјynsko drushtvo, 2005. – S. 52-65.

Kostyћ M. Nova Srbyјa y Slavenosrbyјa. – Novy Sad: Srpsko-ukraјynsko drushtvo, 2001. – 192 s.

Rudjakov P.N. «V sluzhbu y vechnoe poddanstvo…». Serbskye poselenyja Novaja Serbyja y Slavjanoserbyja na ukraynskyh zemljah (1751-1764). – K., ArtJek, 2001. – 176 s.

Mil'chev V. Zasnuvannja, organizacijne oformlennja ta pershi kroky Serbs'kogo gusars'kogo polku (1724-1734 rr.) // Seoba Srba u Rusko carstvo polovynom 18 veka: zbornyk radova sa Meђunarodnog nauchnog skupa u Novom Sadu, 7-9 maјa 2003. / Glavny urednyk S. Lalyћ. – Novy Sad, Srpsko-ukraјynsko drushtvo, 2005. – S. 164-182.

Myloradovych G.A. Rodoslovnaja knyga Chernygovskogo dvorjanstva. – SPb, 1901. – T.1, ch.1.

Bodjanskyj O. Predyslovye. – Delo Gadjackogo polkovnyka Myhajla Myloradovycha s General'nym sud'eju Chernyshem. 1716 g. – Chtenyja Moskovskogo Ymperatorskogo obshhestva ystoryy y drevnostej rossyjskyh. – 1870. – № 3. – S. 14-32.

Donoshenye Carskomu presvetlomu Velychestvu [Myhajla Myloradovycha]. – Materyaly dlja ystoryy Juzhnoj Rusy, yzdannye Gryoryem Myloradovychem. – Chernygov, 1858. – 349 s.

Belov E. Rezul'taty vojn Rossyy y Turcyy. HVIII vek. Stat'ja vtoraja. – Drevnjaja y novaja Rossyja. – 1877. – № 7. – S. 173-192.

Arhyv vneshnej polytyky Rossyy (Moskva). – Fond 32. – Opys' 1. – Delo 6. – Lysty 6-10.

Leshhylovskaja Y.Y. Serbskyj narod y Rossyja v HVIII v. – SPb., Aletejja, 2006. – 297 s.

Arhyv vneshnej polytyky Rossyy. – Fond 32. – Opys' 1. – Delo 6. – Lyst 71.