ZUNR in the Struggle for Independence of the Paris Peace Conference in 1919

Main Article Content

I. Datskiv

Abstract

The article investigates the events that took place after World War I, and directly affect the fate of the West Ukrainian People's Republic. Particular attention is paid to foreign factors profound rethinking of the liberation struggle in 1918-1921. ZUNR diplomatic action in defense of statehood at the Paris Peace Conference is analyzed. The activities of Ukrainian diplomats at the conference, their attempts to protect the right to self-determination of the Galician Ukrainian are considered in details. It was the first outing ZUNR diplomacy on the international scene and the active participation of the Ukrainian delegation at the conference, along with the leading states of the world. It is noticed that in Paris the victorious powers regarded Ukrainian problem in the anti-Bolshevik aspect, relying mainly on Poland, Romania and Russia white than ZUNR.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Datskiv, I. (2016) “ZUNR in the Struggle for Independence of the Paris Peace Conference in 1919”, Problems of World History, (1), pp. 147–168. doi: 10.46869/2707-6776-2016-1-9.
Section
Articles
Author Biography

I. Datskiv

Datskiv Igor – Doctor of Historical Sciences, Professor, Ternopil National Economic University.

References

Levyc'kyj K. Dyplomatychna dijal'nist' ZUNR (1918-1923) / K. Levyc'kyj // Litopys Chervonoi' kalyny. – 1938. – № 11. – S. 3-4.

Levyc'kyj K. Dyplomatychna dijal'nist' ZUNR (1918-1923) / K. Levyc'kyj // Litopys Chervonoi' kalyny. – 1938. – № 11. – S. 3-4; Vytvyc'kyj S. Galychyna v mizhnarodnij polityci v 1914-1923 rokah/ S. Vytvyc'kyj // Ukrai'ns'kyj istoryk. – 1995. – № 1-4. – S. 101-111; Nazaruk O. V ukrai'ns'kij dyplomatychnij sluzhbi v rokah 1915-1923 / O. Nazaruk // Litopys Chervonoi' kalyny. – 1938. – № 10. – S. 16-18; Lozyns'kyj M. Galychyna v rr. 1918-1920 / M. Lozyns'kyj. – N'ju-Jork, Chervona Kalyna, 1970. – 228 s.; Ukrai'ns'kyj golos. – 1918. – 13 lystopada. – № 49; Cegel's'kyj L. Vid leg'endy do pravdy / L. Cegel's'kyj. – N'ju-Jork-Fyladel'fija, 1960. – 313 s.

Borshhak I. Vidgomin UGA na Versal's'kij konferencii'/ I. Borshhak // Ukrai'ns'ka galyc'ka armija: Materialy do istorii'. – T. II. – Vinnipeg', 1960. – S. 121-153; Borshhak I. Myrova konferencija 1919 / I. Borshhak // Istorychnyj kalendar-al'manah Chervonoi' kalyny na 1939 r. – L'viv, 1938. – S. 107-113; Borshhak I. Jak bula zorganizovana myrova konferencija 1919 r. / I. Borshhak // Istorychnyj kalendar-al'manah Chervonoi' kalyny na 1939 r. – L'viv, 1938. – S. 102-107; Kosyk V. Francija ta Ukrai'na. Stanovlennja ukrai'ns'koi' dyplomatii' (berezen' 1917 – ljutyj 1918) / V. Kosyk. – L'viv: Vydavnyctvo L'vivs'kogo universytetu im. I. Franka, 2004. – 262 s.; Dol'nyc'kyj M. Rol' Antanty v ukrai'ns'ko-pol's'kij vijni / M. Dol'nyc'kyj // Ukrai'ns'ka galyc'ka armija: Materialy do istorii'. – T. I. – Vinnipeg', 1958. – S. 435-444; Gunchak T. Ukrai'na: persha polovyna XX st. Narysy politychnoi' istorii' / T. Gunchak. – K.: Lybid', 1993. – 288 s.; Stahiv M. Zahidna Ukrai'na: Narys derzhavnogo budivnyctva ta zbrojnoi' i dyplomatychnoi' oborony v 1918-1919 rr. / M. Stahiv. – T. 3. – Skrenton, 1960. – 212 s.; Stahiv M. Zahidna Ukrai'na: Narys derzhavnogo budivnyctva ta zbrojnoi' i dyplomatychnoi' oborony v 1918-1919 rr. / M. Stahiv. – T. 4. – Skrenton, 1960. – 122 s.; Trembic'kyj V. Amerykans'ki ukrai'nci v dopomozi ukrai'ns'kij derzhavi i i'i' narodovi 1914-1923 rr. / V. Trembic'kyj // Al'manah UNS na rik 1971. – Dzhersi-Siti, 1971. – S. 48-63.

Suprunenko N.Y. Ocherky ystoryy grazhdanskoj vojny y ynostrannoj yntervencyy na Ukrayne (1918-1920) / N.Y. Suprunenko. – M.: Nauka, 1966. – 486 s.; Symonenko R. Imperialistychna polityka Antanty i SShA shhodo Ukrai'ny v 1919 r. / R. Symonenko. – K.: Vydavnyctvo AN URSR, 1962. – 440 s.; Lyholat A. Rozgrom nacionalistychnoi' kontrrevoljucii' na Ukrai'ni (1917-1922) / A. Lyholat. – L.: [b. v.], 1954. – 656 s.; Malanchuk V. Istorija odnijei' zrady / V. Malanchuk. – L.: Knyzhkovo-zhurnal'ne vydavnyctvo, 1958. – 71 s.; Gerasymenko M., Dudykevych B. Borot'ba trudjashhyh Zahidnoi' Ukrai'ny za vozz’jednannja z radjans'koju Ukrai'noju / M. Gerasymenko, B. Dudykevych. – K.: Derzhpolitvydav URSR, 1960. – 224 s.

Pavljuk O. Dyplomatija ZUNR (ZOUNR) / O. Pavljuk // Narysy z istorii' dyplomatii' Ukrai'ny. – K., 2001. – S. 358-377; Pavljuk O. Zovnishnja polityka ZUNR / O. Pavljuk // Kyi'vs'ka starovyna. – 1997. – № 3/4 – S. 114-138; Lytvyn M. Ukrai'ns'ko-pol's'ka vijna 1918-1919 rr. / M. Lytvyn. – L., 1998. – 470 s.; Makarchuk S.A. Ukrai'ns'ka respublika galychan / S.A. Makarchuk. – L., 1997. – 192 s.; Rejent O. Dyplomatychni aspekty «shidnogo pytannja» j Ukrai'na / O. Rejent // Narysy z istorii' dyplomatii' Ukrai'ny. – K., 2001. – S. 302-311; Rubl'ov O.S., Rejent O.P. Ukrai'ns'ki vyzvol'ni zmagannja 1917-1921 rr. / O.S. Rubl'ov, O.P. Rejent. – K.: Al'ternatyvy, 1999. – 320 s.; Soldatenko V.F. Ukrai'ns'ka revoljucija: koncepcija ta istoriografija (1918-1920 rr.) / V.F. Soldatenko. – K.: Poshukovo-vydavnyche agentstvo «Knyga Pam’jati Ukrai'ny»: Prosvita, 1997. – 411 s.; Zahidno-Ukrai'ns'ka Narodna Respublika, 1918-1923. Urjady, Postati / Instytut ukrai'noznavstva im. I. Kryp’jakevycha NAN Ukrai'ny. – L'viv, 2009. – 350 s.

Pavljuk O. Dyplomatija ZUNR (ZOUNR) / O. Pavljuk // Narysy z istorii' dyplomatii' Ukrai'ny. – K., 2001. – S. 358-377.

Lozyns'kyj M. Galychyna v rr. 1918-1920 / M. Lozyns'kyj. – N'ju-Jork: Chervona Kalyna, 1970. – 228 s.

Adadurov V. Polityka Francii' stosovno ukrai'ns'ko-pol's'kogo konfliktu za Shidnu Galychynu v period z lystopada 1918 po berezen' 1919 / V. Adadurov // Ukrai'na v mynulomu (Kyi'v, L'viv). – Vyp. VII. – 1995. – S. 18-32.

Prycker D.P. Zhorzh Klemanso / D.P. Prycker. – M.: Mysl', 1983. – 316 s.

Kurmanovych V. Vidvorot UGA za Zbruch / V. Kurmanovych // Litopys Chervonoi' kalyny. – 1934. – № 5 – S. 3-6.

Llojd-Dzhordzh D. Pravda o myrnyh peregovorah / D. Llojd-Dzhordzh. – T. I. – M.: Ynostr. lyt., 1967. – 340 s.

Pavljuk O. Zovnishnja polityka ZUNR / O. Pavljuk // Kyi'vs'ka starovyna. – 1997. – № 3/4. – S. 114-138.

Gershov Z.M. Vudro Vyl'son / Z.M. Gershov. – M.: Mysl', 1983. – 334 s.

Ukrai'ns'kyj golos. – 1918. – 13 lystopada. – № 49.

Megas O. U porjatunku Galyc'koi' Ukrai'ny / O. Megas // Al'manah Ukrai'ns'kogo narodnogo sojuzu. – Vinnipeg', 1971. – S. 33-35.

Central'nyj derzhavnyj arhiv vyshhyh organiv vlady i upravlinnja Ukrai'ny (CDAVO Ukrai'ny). – F. 1429 (Kanceljarija Dyrektorii' UNR). – Op. 1. – Spr. 4. – Ark. 3-4.

CDAVO Ukrai'ny.– F. 3696 (Ministerstvo zakordonnyh sprav UNR. Fondy posol'stv i dyplomatychnyh misij). – Op. 1. – Spr. 66. – Ark. 2-4.

Borshhak I. Jak bula zorganizovana myrova konferencija 1919 r. / I. Borshhak // Istorychnyj kalendar-al'manah Chervonoi' kalyny na 1939 r. – L'viv, 1938. – S. 102-107

Borshhak I. Myrova konferencija 1919 / I. Borshhak // Istorychnyj kalendar-al'manah Chervonoi' kalyny na 1939 r. – L'viv, 1938. – S. 107-113

Stahiv M. Zahidna Ukrai'na: Narys derzhavnogo budivnyctva ta zbrojnoi' i dyplomatychnoi' oborony v 1918-1919 rr. / M. Stahiv. – T. 3. – Skrenton, 1960. – 212 s.

Lytvyn M. Ukrai'ns'ko-pol's'ka vijna 1918-1919 rr. / M. Lytvyn. – L., 1998. – 470 s.

Rossyjskyj gosudarstvennyj voennyj arhyv (RGVA). – F. 471 (Verhovnoe komandovanye Vojska Pol'skogo). – Op. 1. – D. 9. – L. 105; Op. 19. – D. 281. – L. 71-73; Op. 1. – D. 82. – L. 62.

Borshhak I. Vidgomin UGA na Versal's'kij konferencii' / I. Borshhak // Ukrai'ns'ka galyc'ka armija: Materialy do istorii'. – T. II. – Vinnipeg', 1960. – S. 121-153.

Omeljanovych-Pavlenko M. Spogady ukrai'ns'kogo komandarma (1917-1920) / M. Omeljanovych-Pavlenko. – K.: Tempora, 2002. – 458 s.

Derzhavnyj arhiv L'vivs'koi' oblasti (DALO). – F. 257 (Tovarystvo vyvchennja istorii' oborony L'vova i pivdenno-shidnyh vojevodstv u 1918-1920 rr. u L'vovi). – Op. 2. – Spr. 1449. – Ark. 7-10.

Tomashivs'kyj S. Desjat' lit ukrai'ns'kogo pytannja u Pol'shhi / S. Tomashivs'kyj. – L., 1929. – 134 s.

RGVA. – F. 308 (II otdel general'nogo shtaba Vojska Pol'skogo). – Op. 19. – D. 281. – L. 71-73.

RGVA. – F. 471 (Verhovnoe komandovanye Vojska Pol'skogo). – Op. 1. – D. 82. – L. 62.

Żurawski P. Sprawa ukraińska na Konferencji pokojowej w Paryżu w roku 1919 / R. Żurawski. – Warszawa, 1995. – 126 s.

Lytvyn M., Naumenko K. Istorija ZUNR / M. Lytvyn, K. Naumenko. – L.: Bydavnycha firma «Olir», 1995. – 368 s.

Dol'nyc'kyj M. Rol' Antanty v ukrai'ns'ko-pol's'kij vijni / M. Dol'nyc'kyj // Ukrai'ns'ka galyc'ka armija: Materialy do istorii'. – T. I. – Vinnipeg', 1958. – S. 435-444.

Nazaruk O. Rik na Velykij Ukrai'ni: Spomyny z Ukrai'ns'koi' revoljucii' / O. Nazaruk. – Viden', 1920. – 342 s.