Peculiarities of Ukrainian-British Diplomatic Relations During the Ukrainian Revolution (1917-1921)

Main Article Content

I. Datskiv

Abstract

This article analyzes the foreign policy of Great Britain to Ukraine in 1917-1921 years. Features of relations between England and the Ukrainian governments during national liberation movement are shown. The impact of Great Britain on the political formation and the development of Ukrainian statehood is revealed International, political and military background of the Ukrainian-British rapprochement in revolutionary days is clarified . It is indicated that an important factor shifted foreign policy orientation towards the Entente was the participation of the Ukrainian delegation under the leadership of I. Korostovetzin in the conference of Entente states in Iasi in early November 1918. It is established that interest in Ukraine and its struggle for statehood was shown by foreign diplomats accredited to the government of UРR. Consular offices of the Entente (including Great Britain) and neutral states continued their activities in Ukraine. It is shown that Great Britain and other Entente powers ignored the legitimate right of the Ukrainian people for national independence and the unity of its lands.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Datskiv, I. (2017) “Peculiarities of Ukrainian-British Diplomatic Relations During the Ukrainian Revolution (1917-1921)”, Problems of World History, (4), pp. 155–169. doi: 10.46869/2707-6776-2017-4-11.
Section
Articles
Author Biography

I. Datskiv

Datskiv Igor – Doctor of Historical Sciences, Professor, Ternopil National Economic University.

References

Shul'gyn O. Polityka: Derzhavne budivnyctvo Ukrai'ny i mizhnarodni spravy. – K., 1918. – 111 s.; Shul'gyn O. Pochatky dijal'nosti ministerstva zakordonnyh sprav Ukrai'ny: spogady // Rozbudova derzhavy. – 1993. – №1. – S. 22-24.

Vynnychenko V. Vidrodzhennja nacii'. Zapovit borcjam za vyzvolennja. – K.: KNYGA RODU, 2008. – 800 s.

Mazepa I. Ukrai'na v ogni j buri revoljucii', 1917-1921: spogady. V 3 t. – Praga: Probojem, 1942. – T. 1: Central'na Rada, Get'manat, Dyrektorija. – 1942. – 210 s.; T. 2: Kam’janec'ka doba. Zymovyj pohid. – 1942. – 232 s.; T. 3: Pol's'ko-ukrai'ns'kyj sojuz. Kinec' zbrojnyh zmagan'. – 1943. – 231 s.

Lozyns'kyj M. Galychyna v pp. 1918-1920. – N'ju-Jork: Chervona Kalyna, 1970. – 228 s.

Margolin A. Na beregah tumannogo Al'bionu // Ukrai'na dyplomatychna. – 2000. – Vyp. 1. – S. 315-319; Margolyn A. Ukrayna y polytyka Antanty: zapysky evreja y grazhdanyna. – Berlyn: S. Efron, 1934. – 397 s.; Margolyn A. Ukrayna y polytyka Antanty // Revoljucyja na Ukrayne: Po memuarah belyh. – M.; L.: Gosyzdat, 1930. – S. 359-392.

Dackiv I.B. Ukrai'ns'ka dyplomatija (1917-1923 rr.) u konteksti svitovoi' istorii'. – Ternopil': KROK, 2013. – 621 s.; Dackiv I.B. Dyplomatija ukrai'ns'kyh derzhavnyh utvoren' u zahysti nacional'nyh interesiv 1917-1923 rr. – Ternopil': Aston, 2009. – 520 s.; Dackiv I.B. Brest 1918: jevropejs'kyj proryv Ukrai'ny. – Ternopil': Aston, 2008. – 254 s.

Solovjova V.V. Dyplomatychna dijal'nist' ukrai'ns'kyh nacional'nyh urjadiv 1917-1921 rr. – K.; Donec'k, 2006. – 394 s.

Vjedjenjejev D.V. Dyplomatychna sluzhba Ukrai'ns'koi' derzhavy, 1917-1923 roky. – K.: Nac. akad. SBU, 2007. – 261 s.

Dovgan Ju.L. Zovnishnja polityka Velykobrytanii' stosovno ZUNR u vitchyznjanyh dzherelah ta istoriografii' // Galychyna: naukovyj i kul'turno-prosvitnij krajeznavchyj chasopys. – 2001. – № 7. – S. 159-163; Dovgan Ju.L. Brytans'ka aktyvnist' u Shidnij Galychyni pid chas ukrai'ns'ko-pol's'kogo protystojannja u 1919-1920 rr. // Ukrai'na soborna. Zbirnyk naukovyh statej. – K.: Instytut istorii' Ukrai'ny NAN Ukrai'ny, 2005. – Vyp. 2. – Ch. 3: Istorychna reg'ionalistyka v konteksti sobornosti Ukrai'ny. – S. 326-336.

Kuchyk O.S. Sojuznyc'ka intervencija na Ukrai'ni (1918-1919). – L'viv: L'viv. nac. un-t im. I. Franka, 1999. – 69 s.

Gilbert M. Winston S. Churchill. – Vol.4: 1916-1922. – London, 1975. – 340 r.

Kuchyk O.S. Ukrai'na v zovnishnij polityci Antanty (1917-1920 rr.). [Tekst]: Dys. … kand ist. nauk: 07.00.01. – L'viv, 2001. – 233 s.

Dackiv I. Dyplomatychni vidnosyny Ukrai'ns'koi' Central'noi' Rady z krai'namy Antanty // Vseukrai'ns'kyj naukovyj zhurnal «Mandrivec'». – 2010. – № 4. – S. 21-26.

Pokrovs'ka, I. Ukrai'ns'ko-brytans'ki vidnosyny za chasiv pravlinnja get'mana Skoropads'kogo ta Dyrektorii' // Polityka i chas. – 1995. – № 5. – S. 73-78.

Kark J. British policy toward Ukrainian Statehood. – Munish: Ukrainian Free University, 1970. – 338 r.

CDAVO Ukrai'ny. – F. 3766. Ministerstvo zakordonnyh sprav Ukrai'ns'koi' Derzhavy – Op. 3. – Spr. 9. – Ark. 83.

Doroshenko D. Istorija Ukrai'ny, 1917-1923. – T. 2. Ukrai'ns'ka Get'mans'ka Derzhava 1918 r. – 2-e vyd. – N'ju-Jork: Bulava, 1954. – 424 s., LXXXVI.

CDAVO Ukrai'ny. – F. 3766. – Op. 1. – Spr. 121. – Ark. 16.

Dackiv I.B. Dyplomatija ukrai'ns'kyh derzhavnyh utvoren' u zahysti nacional'nyh interesiv 1917-1923 rr. – Ternopil': Aston, 2009. – 520 s.

Makarchyk O.G., Makarchyk V.S. Polityka Francii', Velykobrytanii' ta SShA shhodo Ukrai'ny (1918-1921 rr.) // Visnyk Nacional'nogo universytetu «L'vivs'ka politehnika». – Serija: derzhava ta armija. – L'viv, 2000. – № 408. – S. 60-66.

Tabachnyk D.V. Ukrai'na na shljahu u svit. Kerivnyky zovnishn'opolitychnyh vidomstv Ukrai'ny v 1917-1996 rr. – K.: Ukrai'ns'ka Akademija derzhavnogo upravlinnja pry Prezydentovi Ukrai'ny, 1996. – 362 s.

Borshhak I. Jak bula zorganizovana Myrova konferencija 1919 r. // Al'manah «Chervonoi' kalyny». – L'viv, 1939. – S. 104-114.

CDAVO Ukrai'ny F. 1065. – Fond Rady Narodnyh Ministriv Dyrektorii' UNR. – Op. 1. – Spr. 14. – Ark. 186.

Margolyn A. Ukrayna y polytyka Antanty: zapysky evreja y grazhdanyna. – Berlyn: S. Efron, 1934. – 397 s.

CDAVO Ukrai'ny. – F. 3696. – Fond Ministerstva Zakordonnyh sprav UNR – Op. 2. – Spr. 286. – Ark. 98.

CDAVO Ukrai'ny. – F. 3696. – Op. 2. – Spr. 94. – Ark. 34.

CDIA u m. L'vovi. – F. 360. – Starosol's'kyj Volodymyr-Stepan, advokat, pravnyk, sociolog, gromads'kyj i politychnyj dijach, dijsnyj chlen NTSh, profesor (1878-1942). – Op. 1. – Spr. 150. – Ark. 167.

CDAVO Ukrai'ny. – F. 3696. – Op. 2. – Spr. 121. – Ark. 83.

Llojd-Dzhordzh D. Pravda o myrnyh dogovorah. – M.: Nauka, 1957. – T. 1. – 536 s.